Training paard/ruiter

 U bent compleet vrij in de keuze van Uw trainer.

Iedereen mag bij ons komen lesgeven, met dien verstande dat dit niet ten koste mag gaan van het collectieve belang van alle pensionklanten.

De Lessen door instructeurs/instructrices moeten bij voorkeur worden gegeven doordeweeks voor 18.00 uur en in het weekeinde overdag. In overleg met Uw collega pensionklanten zijn andere tijden mogelijk.

De extra kosten hiervoor bedragen nihil, niets. Geen extra bakhuur. Wij verlangen van de instructeur/instructrice wel dat deze zich aan de huisregels houdt en de fatsoensnormen in acht neemt.